Mobilitet Hur påverkar MS din rörlighet?

Försämrad rörlighet är ett vanligt problem för många MS-patienter. 

Här kan du lära dig mer om hur du påverkas och hur du hanterar de dagliga utmaningarna på ett så bra sätt som möjligt.

 


Biogen-26868 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-09-22

Läs mer

Du och din rörlighet

Om MS påverkar din rörlighet, kan vardagliga aktiviteter plötsligt förvandlas till rejäla utmaningar.

Läs mer
Symtom

Många av symtomen vid MS kan på olika sätt påverka din rörlighet och förmåga att ta dig från en plats till en annan.

Läs mer
Råd från sjukgymnasten

Här hittar du en artikel med råd från sjukgymnasten Anne Wickström som har stor erfarenhet att hjälpa patienter med rörelseproblem vid MS.

Läs mer