Neurologens roll i MS-teamet

 

Neurologen Anette Risedal menar att doktorns roll i MS-teamet är betydelsefull för patienten, men att det är ett teamarbete där flera roller är minst lika viktiga. Här berättar Anette Risedal om sin roll som neurolog i MS teamet.

Anette Risedal är neurolog och överläkare på neurologmottagningen på Helsingborgs lasarett. Hon är medicinsk ansvarig för MS-teamet, dess funktion och utveckling, att teamverksamheten fungerar och att de följer de nationella riktlinjerna för MS.


Neurologens roll

Patienterna kommer till neurologmottagningen halvårsvis, varannan gång till neurolog och varannan gång till MS-sjuksköterska. Det innebär att Anette Risedal träffar sina patienter på årsbasis. En gång per år gör patienterna dessutom MR (under förutsättning att allt löper på som vanligt och de inte haft några symtom, i dylika fall kan en extra MR behöva göras). Upplägget går i linje med de nationella riktlinjerna för MS. (Läs mer om de nationella riktlinjerna nedan.)

Anette Risedal menar att hennes roll som neurolog i MS-teamet delvis skiljer sig från MS-sjuksköterskans, att de pratar med patienterna om olika saker.

–         Hos mig diskuterar vi vad patienten har för symtom, om behandlingen fungerar, hur MR-bilderna såg ut och så vidare, säger Anette Risedal.

Hon berättar att hos sköterskan pratar de om andra saker som det psykologiska, hur det går på jobbet, hur det är med vattenkastning och de gör ”quality of life”-tester och testar kognitiva funktioner.

–        Vi har delvis olika perspektiv och MS-sjuksköterskan har ett stort ansvar för omhändertagandet av patienterna.


Teamet

När neurologen ser behov av stöd från de andra funktionerna i teamet meddelar hen MS-sjuksköterskan som i sin tur förmedlar kontakt med den funktion som är aktuell. Om det behövs anpassningar på arbetsplatsen kan patienten till exempel ha glädje av att träffa arbetsterapeuten. Risedal menar att det är det som är vitsen med MS-teamet. Att man ”knyter ihop” och har en enkel kommunikation utan en massa papper. Att man skippar remisser utan att man ringer upp varann istället. I den här arbetsstrukturen är det MS-sjuksköterskan som är navet.

Anette Risedal har jobbat med MS i team under många år. Men hon menar att de idag har ett förbättrat team där de kan göra snabbare bedömningar. De har dessutom bättre sammanhållning, de stöttar varandra inom teamet men de stöttar även läkare utanför teamet som behöver deras hjälp.

På frågan om vad hon tror att MS-teamet betyder för patienten säger Anette Risedal:

–  Mycket! Doktorn är betydelsefull för patienter som har en allvarlig kronisk sjukdom. Patienterna är i behov av behandling och av hjälp om behandlingen inte fungerar, om det finns biverkningar. Det är en viktig uppgift att patienterna mår så bra som möjligt och att de har ett läkemedel som fungerar. Men sjuksköterskor och undersköterskor är minst lika viktiga för tryggheten och de är dessutom lättare att nå om det är något.


MS-teamet på neurologmottagningen i Helsingborg

MS-teamet på neurologmottagningen på Helsingborgs lasarett består av följande funktioner:

Sjuksköterska, undersköterska, logoped, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut och neurolog.


Nationella riktlinjer för MS

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom trädde i kraft den 1 januari i 2016 
och är tänkta att bidra till en jämlik MS-vård över hela landet. Enligt riktlinjerna bör bland annat hälso-
och sjukvården erbjuda personer med MS tillgång till ett multidisciplinärt team.


På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om riktlinjerna.

 


Text: Louise Candert
Foto: iStock


Biogen-28119 september 2022
Senast uppdaterad: 2022-09-21

Läs mer

Behandling vid MS

För dig som har MS finns idag olika behandlingsalternativ. Om du berättar för din läkare vad som är viktigt i ditt liv, har du större förutsättningar att få en behandling som passar dig.

Läs mer
Vem kan jag vända mig till för behandling av MS?

Resurserna runt om i landet för att behandla MS skiljer sig åt en del. Om du bor i närheten av en större stad finns det oftast en neurologmottagning som du kan vända dig till..

Läs mer
Påverka sjukdomsförloppet

För de flesta personer börjar MS som en sjukdom som man bara märker i samband med skov. Mellan skoven fungerar det mesta som vanligt, både på arbetet och på fritiden. 

Läs mer
Rehabilitering vid MS

Det kan vara lätt att tro att MS-behandllng endast består av läkemedel för att bromsa sjukdomsutveckllngen eller för att lindra olika symtom. Men rehabilitering är också en viktig del av behandlingen.

Läs mer