Rehabilitering

Det kan vara lätt att tro att MS-behandllng endast består av läkemedel för att bromsa sjukdomsutveckllngen eller för att lindra olika symtom. Men rehabilitering är också en viktig del av behandlingen.

Rehabilitering vid MS innebär flera samverkande åtgärder från en rad olika yrkeskategorier. Syftet med hela rehabiliteringsprocessen är att stödja personen med MS för att förebygga funktionsnedsättning. Målet är att uppnå och bibehålla högsta möjliga funktionstillstånd och välbefinnande både fysiskt, psykologiskt och socialt. Parametrar för rehabilitering har numera lagts till I Svenska MS-registret, vilket kommer att ge mer kunskap om vilken typ av rehabilitering som erbjuds och på sikt också olika Insatsers effekter.På MS-sällskapets hemsida kan du läsa mer om rehabiliteringsrekommendationerna vid MS.

 


Biogen-28119 september 2022
Senast uppdaterad: 2022-09-21

 

Läs mer

Behandling vid MS

För dig som har MS finns idag olika behandlingsalternativ. Om du berättar för din läkare vad som är viktigt i ditt liv, har du större förutsättningar att få en behandling som passar dig.

Läs mer
Vem kan jag vända mig till för behandling av MS?

Resurserna runt om i landet för att behandla MS skiljer sig åt en del. Om du bor i närheten av en större stad finns det oftast en neurologmottagning som du kan vända dig till..

Läs mer
Neurologens roll i MS-teamet

Neurologen Anette Risedal menar att doktorns roll i MS-teamet är betydelsefull för patienten, men att det är ett teamarbete där flera roller är minst lika viktiga.

Läs mer
Påverka sjukdomsförloppet

För de flesta personer börjar MS som en sjukdom som man bara märker i samband med skov. Mellan skoven fungerar det mesta som vanligt, både på arbetet och på fritiden. 

Läs mer