Påverka sjukdomsförloppet

För de flesta personer börjar MS som en sjukdom som man bara märker i samband med skov. Mellan skoven fungerar det mesta som vanligt, både på arbetet och på fritiden. Efter en längre tid med MS kan man uppleva att besvären inte går tillbaka helt mellan skoven. Man talar då om en kvarstående funktionsnedsättning. Vid behandling av MS är det viktigt att behandla både skov och funktionsnedsättning.

Vid MS uppstår inflammation på olika ställen i det centrala nervsystemet, som styr de flesta funktioner i vår kropp. Beroende på var inflammationen uppstår i hjärnan, kan ett skov innebära symtom från vitt skilda kroppsdelar. Man kan till exempel få en försämrad syn, tappa känseln i en arm eller uppleva en svaghet i ena benet – problem som kan gå över efter några veckor.

En del MS-patienter kan få problem med kognitionen, det vill säga förmågor som minne, inlärning och koncentration.

 

Problemen blir kvarstående

Efter diagnosen är de flesta MS-patienter oroliga för att drabbas av ett nytt skov. Idag finns det flera olika bromsmediciner och möjligheterna att finna en behandling som passar den individuella patienten är därför goda.

MS-inflammationen sätter sig gärna i samma område som tidigare drabbats, något som kan öka risken för att funktionsnedsättningen blir permanent. På sikt kan det komma att bli svårare för patienten att klara av arbetet och fritidsaktiviteterna. Därför är det viktigt att behandlingen även har effekt när det gäller att förhindra eller fördröja kvarstående funktionsnedsättning.

 

Arbetsförmågan kan påverkas

I dagens informationssamhälle kan en sviktande kognition ställa till med mycket problem i yrkeslivet. Man får svårt att ta till sig information, att planera och fatta beslut. Ofta kan det hjälpa om man undviker olika störmoment – exempelvis genom att få sitta i ett eget arbetsrum.

Behandling med bromsmediciner minskar inte bara antalet skov, utan vissa bromsmediciner har även visat sig kunna fördröja sjukdomsförloppet och utvecklingen av kvarstående funktionsnedsättning. Det är även viktigt att behandlingen påbörjas tidigt – så snart diagnosen har ställts då en tidig behandling förbättrar möjligheterna att påverka sjukdomsförloppet under fler år.

 

Visste du detta om MS?

  • MS är en inflammatorisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet.
  • Det finns tre typer av MS: skovvis förlöpande, sekundär progressiv och primär progressiv MS.
  • För de allra flesta börjar sjukdomen som skovvis förlöpande MS, ofta bestående av korta skov som följs av längre symtomfria perioder. Med tiden finns det en större risk att problemen blir kvarstående.
  • MS kan både ge kroppsliga och kognitiva problem – och därmed påverka arbetsförmågan.
  • Bromsmediciner kan minska antalet skov och vissa har även effekt på kvarstående funktionsnedsättning.
  • Tidig behandling ger effekt på sjukdomsförloppet även på lång sikt.

 

Text: Ingela Andersson

 


Biogen-28119 september 2022
Senast uppdaterad: 2022-09-21

 

Läs mer

Behandling vid MS

För dig som har MS finns idag olika behandlingsalternativ. Om du berättar för din läkare vad som är viktigt i ditt liv, har du större förutsättningar att få en behandling som passar dig.

Läs mer
Vem kan jag vända mig till för behandling av MS?

Resurserna runt om i landet för att behandla MS skiljer sig åt en del. Om du bor i närheten av en större stad finns det oftast en neurologmottagning som du kan vända dig till..

Läs mer
Neurologens roll i MS-teamet

Neurologen Anette Risedal menar att doktorns roll i MS-teamet är betydelsefull för patienten, men att det är ett teamarbete där flera roller är minst lika viktiga.

Läs mer
Rehabilitering vid MS

Det kan vara lätt att tro att MS-behandllng endast består av läkemedel för att bromsa sjukdomsutveckllngen eller för att lindra olika symtom. Men rehabilitering är också en viktig del av behandlingen.

Läs mer