Vem kan jag vända mig till för behandling av MS?

Resurserna runt om i landet för att behandla MS skiljer sig åt en del. Om du bor i närheten av en större stad finns det oftast en neurologmottagning som du kan vända dig till, men bor du i en glesbygd kan det hända att du får åka lite längre för att få träffa en specialist. 
Oavsett om diagnosen är fastslagen eller inte ska du se till att få träffa en neurolog så snart som möjligt. Det är också en fördel om du har möjlighet till regelbunden kontakt med neurolog-mottagningen på ett eller annat sätt.

På vissa platser i Sverige finns mycket bra resurser för att ge dig med MS ett bra stöd. På några sjukhus finns exempelvis särskilda MS-centra, med speciella MS-team. På andra platser är resurserna mindre, men tanken är ändå densamma - att kunna ta hand om dig som har MS på bästa sätt.

Bromsmedicinerna påverkar inflammationsaktiviteten och ju tidigare man kan sätta in behandlingen desto större möjlighet har man att fördröja sjukdomsutvecklingen och funktionsnedsättningen.

 

Biogen-28119 september 2022
Senast uppdaterad: 2022-09-21

 

Läs mer

Behandling vid MS

För dig som har MS finns idag olika behandlingsalternativ. Om du berättar för din läkare vad som är viktigt i ditt liv, har du större förutsättningar att få en behandling som passar dig.

Läs mer
Neurologens roll i MS-teamet

Neurologen Anette Risedal menar att doktorns roll i MS-teamet är betydelsefull för patienten, men att det är ett teamarbete där flera roller är minst lika viktiga.

Läs mer
Påverka sjukdomsförloppet

För de flesta personer börjar MS som en sjukdom som man bara märker i samband med skov. Mellan skoven fungerar det mesta som vanligt, både på arbetet och på fritiden. 

Läs mer
Rehabilitering vid MS

Det kan vara lätt att tro att MS-behandllng endast består av läkemedel för att bromsa sjukdomsutveckllngen eller för att lindra olika symtom. Men rehabilitering är också en viktig del av behandlingen.

Läs mer