Liten vaccinskola för dig med MS Del 2 av 2

Det finns vaccin som du som har MS absolut inte ska ta och det finns vaccin som du kan ta, men som kanske inte fungerar optimalt. I den här andra delen går vi igenom vilka vaccin du som har MS (och som har en immunmodulerande behandling) inte kan ta, vilka vaccin du kan ta och varför samt hur rekommendationerna ser ut. 

MS (multipel skleros) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet, CNS där myelin och axon angrips av det egna immunsystemet. Det leder till demyelinisering, det vill säga skador på myelin och nervceller. Behandling vid MS syftar till att hämma den här inflammationen i nervsystemet för att skydda vävnaden. Flera av de idag använda läkemedlen är så kallade immunmodulerande läkemedel och har effekt på den inflammatoriska komponenten vid MS. De har även effekt på skovutveckling och nya lesioner på MR samt minskar risken för funktionsbortfall på sikt.

Dessa immunmodulerande behandlingar stör immunsystemet, det vill säga de stör balansvågen mellan när immunsystemet ska avgöra om det är något främmande som det ska attackeras eller om det är något kroppseget som det ska låta bli. Detta för att kroppens immunförsvar inte ska fortsätta angripa myelin och axon, som vid MS. Men konsekvenserna kan bli att kroppens förmåga att utveckla ett effektivt immunsvar är minskat vid både infektion och vaccination. Vissa läkemedel ökar risken för infektion mer än andra.

Eftersom man ofta är mer infektionskänslig när man står på immunmodulerande behandling kan det vara befogat att vaccinera sig mot olika infektionssjukdomar. Frågan är då hur vaccinet påverkar immunförsvaret när man står på en behandling som stör immunsystemet?

I den föregående artikeln kunde du läsa mer om de olika vaccintyperna.

Läs Liten vaccinskola för dig med MS, del 1 här>>

 

Rekommendationer vid vaccination

Den här problematiken – den ökade risken för infektioner samt huruvida man ska vaccinera eller inte, när och vilka vaccin man kan ta tillsammans med vissa behandlingar – är något dagens neurologer är väl medvetna om. Dessa frågor har diskuterats mycket under de senaste åren och det finns numera rekommendationer för vaccination av personer med MS som står på immunmodulerande behandlingar.

Rekommendationen är att man redan innan en immunmodulerande behandling mot MS påbörjas, kontrollerar immunitet genom analys av specifika antikroppar mot vissa infektiösa agens. Det innebär att man tar reda på vad MS-patienten har för skydd mot olika infektioner. Han/hon kan vaccineras om immunitet saknas. Men det tar minst fyra veckor innan man har byggt upp ett optimalt antikropssvar och det tar cirka två månader att genomföra ett vaccinationsprogram. Detta måste då vägas mot behovet att sätta in behandling omgående på grund av inflammatorisk sjukdomsaktivitet. Hur man ska göra i de här sammanhangen avgörs från fall till fall.

Många personer med MS står dock redan på en immunmodulerande behandling när vaccinfrågan kommer upp. Man kanske har ett bra grundskydd men det kommer nya behov att vaccinera och nya vaccin kommer på marknaden. Ett exempel är influensavaccin där det kommer ett nytt vaccin varje år och nu vaccinen mot Covid-19. Här kan riktlinjer skilja vid vissa behandlingar.

 

Generellt gäller följande:

·       Du ska aldrig ta levande vaccin om du står på en immunmodulerande behandling, eftersom man kan bli sjuk av vaccinet och om man dessutom har nedsatt immunförsvar kan man bli allvarligt sjuk.

·       Övriga vaccin kan du generellt sett ta, men skyddet kan bli otillräckligt och inte ge önskat skydd mot infektionen du vaccinerat dig mot.

·       Om du inte kan vaccinera dig kan familjemedlemmar och andra närstående personer vaccinera sig och på så sätt öka ditt skydd.

·       Vaccination bör ske när sjukdomen är stabil och välkontrollerad. Har man haft skov eller inflammatorisk aktivitet på MR, bör man vänta 6 veckor med att vaccinera sig.


Vaccin du INTE ska ta om du har en immunmodulerande behandling


Du ska inte ta levande försvagade vaccin när du står på en immunmodulerande behandling.

Exempel på levande vaccin:

mässling/påssjuka/röda hund (MPR)
VZV (vattkoppsvirus)/herpes zoster (bältros)

Gula febern

Tuberkulos (BCG)

Rotavirus

Tyfoid

Diskutera alltid med din läkare vad som gäller för dig och din behandling. Det finns några behandlingar som undantas från denna regel.

Källa: Svenska MS-Sällskapet

 

Vaccin du som har MS kan ta även om du har en immunmodulerande behandling

 


Årligt influensavaccin


Man rekommenderar detta starkt till alla med MS eftersom influensa kan leda till förvärrade MS-symtom och pseudoskov. Man menar att även om immunsvaret blir svagt (under immunmodulerande behandling), kan vaccinet ändå ge ett visst skydd.

 


Vaccin mot covid-19


De vaccin som finns på marknaden våren 2021 är inte levande och rekommenderas oavsett sjukdomsmodifierande behandling. Man ska dock känna till att svaret kan bli otillräckligt och att vaccinet därmed inte skyddar mot covid-19.

 


Vaccin mot TBE


Detta vaccin är inte levande och rekommenderas till personer som vistas i områden där TBE-virus förekommer.

 


HPV-vaccin


Rekombinant vaccin som rekommenderas till alla, enligt det allmänna vaccinationsprogrammet.

 

Detta är generella rekommendationer, tala alltid med din läkare om vad som gäller för just dig kopplat till den behandling du tar.

 

 


Text: Louise Candert
Foto: Johnér
Biogen-32398 mars 2021
Senast uppdaterad: 2021-04-07

Läs mer