Liten vaccinskola för dig med MS Del 2 av 2

Vid MS är sjukdomsmodifierande behandlingar vanliga. Men dessa behandlingar stör immunsystemet vilket gör att effekten av vaccin kan bli annorlunda. I den här andra delen går vi igenom vilka vaccin du som har MS och en sjukdomsmodifierande behandling kan ta, vilka du inte kan ta och hur rekommendationerna ser ut.

 

MS (multipel skleros) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet (CNS), där myelin och axon angrips av det egna immunsystemet. Det leder till demyelinisering, det vill säga skador på myelin och nervceller. Behandling vid MS syftar till att hämma den här inflammationen i nervsystemet för att skydda vävnaden. Flera av de idag använda läkemedlen är så kallade sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT = Disease-modifying therapy) och har effekt på den inflammatoriska komponenten vid MS. De har även effekt på skovutveckling och nya lesioner på MR samt minskar risken för funktionsbortfall på sikt.

 

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet, det vill säga de stör balansvågen mellan när immunsystemet ska avgöra om det är något främmande som det ska attackera eller om det är något kroppseget som det ska låta bli. Detta för att kroppens immunförsvar inte ska fortsätta angripa myelin och axon, som vid MS. Men konsekvenserna kan bli att kroppens förmåga att utveckla ett effektivt immunsvar är minskat vid både infektion och vaccination. Vissa läkemedel ökar risken för infektion mer än andra.De sjukdomsmodifierande behandlingarna delas in i immunmodulerande och immunsupprimerande läkemedel. De immunmodulerande läkemedlen påverkar primärt lymfocyternas produktion, spridning och/eller funktion. Effekten av en immunmodulerande behandling varar i dagar till veckor för en del läkemedel och från veckor till månader för andra. Vid immunsupprimerande behandlingar minskar antalet b- och t-celler väsentligt. En del läkemedel reducerar enbart B-celler medan andra reducerar både antalet B-celler och T-celler. Effekten av immunsupprimerande behandlingar varar under en längre tid, det kan handla om månader till år.

 


Lymfocyter
är en typ av vita blodkroppar. De vita blodkropparna försvarar kroppen mot infektioner. Det finns olika typer av vita blodkroppar och lymfocyter är en av dem. De har till uppgift att angripa infekterade celler och att bilda antikroppar. Det finns flera olika typer av lymfocyter, som till exempel B-lymfocyter och T-lymfocyter.

 

B-celler och T-celler

B-cellerna har till uppgift att försvara kroppen mot bakterier medan T-cellerna är specialiserade på att försvara kroppen mot svamp och virus. T-cellerna är viktigast när det gäller att skilja på egen vävnad och främmande vävnad.Eftersom man ofta är mer infektionskänslig när man står på sjukdomsmodifierande behandling kan det vara befogat att vaccinera sig mot olika infektionssjukdomar. Frågan är då hur vaccinet påverkar immunförsvaret när man står på en behandling som stör immunsystemet? Det skiljer sig dessutom mellan de immunmodulerande och de immunsupprimerande behandlingarna hur immunförsvaret påverkas av vaccin.


I den föregående artikeln kunde du läsa mer om de olika vaccintyperna.

>> Läs Liten vaccinskola för dig med MS, del 1 (av 2) här

 

Rekommendationer vid vaccination

Den här problematiken – den ökade risken för infektioner samt huruvida man ska vaccinera eller inte, när och vilka vaccin man kan ta tillsammans med vissa behandlingar – är något dagens neurologer är väl medvetna om. Dessa frågor har diskuterats mycket under de senaste åren och det finns numera rekommendationer för vaccination av personer med MS som står på sjukdomsmodifierande behandlingar.

 

Rekommendationen är att man redan innan en sjukdomsmodifierande behandling mot MS påbörjas, kontrollerar immunitet genom analys av specifika antikroppar mot vissa infektiösa agens. Det innebär att man tar reda på vad MS-patienten har för skydd mot olika infektioner. Han/hon kan vaccineras om immunitet saknas. Men det tar minst fyra veckor innan man har byggt upp ett optimalt antikropssvar och det tar cirka två månader att genomföra ett vaccinationsprogram. Detta måste då vägas mot behovet att sätta in behandling omgående på grund av inflammatorisk sjukdomsaktivitet. Hur man ska göra i de här sammanhangen avgörs från fall till fall.

 

Många personer med MS står dock redan på en sjukdomsmodifierande  behandling när vaccinfrågan kommer upp. Man kanske har ett bra grundskydd men det kommer nya behov att vaccinera och nya vaccin kommer på marknaden. Ett exempel är influensavaccin där det kommer ett nytt vaccin varje år och nu vaccinen mot Covid-19. Här kan riktlinjer skilja vid vissa behandlingar.

 

Generellt gäller följande:

  • Du ska aldrig ta levande vaccin om du står på en immunmodulerande behandling, eftersom man kan bli sjuk av vaccinet och om du dessutom har nedsatt immunförsvar kan du bli allvarligt sjuk.
  • Övriga vaccin kan du generellt sett ta, men skyddet kan bli otillräckligt och inte ge önskat skydd mot infektionen du vaccinerat dig mot.
  • Om du inte kan vaccinera dig kan familjemedlemmar och andra närstående personer vaccinera sig och på så sätt öka ditt skydd.
  • Vaccination bör ske när sjukdomen är stabil och välkontrollerad. Har man haft skov eller inflammatorisk aktivitet på MR, bör man vänta 6 veckor med att vaccinera sig.

 

 

Vaccin du INTE ska ta om du har en sjukdomsmodifierande behandling

 


Du ska inte ta levande försvagade vaccin när du står på en sjukdomsmodifierande behandling.

 

Exempel på levande vaccin:

mässling/påssjuka/röda hund (MPR)
VZV (vattkoppsvirus)/herpes zoster (bältros)

Gula febern

Tuberkulos (BCG)

Rotavirus

Tyfoid

 

Diskutera alltid med din läkare vad som gäller för dig och din behandling. Det finns några läkemedel som undantas från denna regel.

 

Källa: Svenska MS-Sällskapet
 

Vaccin du som har MS kan ta även om du har en sjukdomsmodifierande behandling

 


Årligt influensavaccin


Man rekommenderar detta starkt till alla med MS eftersom influensa kan leda till förvärrade MS-symtom och pseudoskov. Man menar att även om immunsvaret blir svagt under sjukdomsmodifierande behandling, kan vaccinet ändå ge ett visst skydd.

 


Vaccin mot covid-19


De vaccin som finns på marknaden våren 2021 är inte levande och rekommenderas oavsett sjukdomsmodifierande behandling. Man ska dock känna till att svaret kan bli otillräckligt och att vaccinet därmed inte skyddar mot covid-19.

 


Vaccin mot TBE


Detta vaccin är inte levande och rekommenderas till personer som vistas i områden där TBE-virus förekommer.

 


HPV-vaccin


Detta är ett rekombinant vaccin som rekommenderas till alla, enligt det allmänna vaccinationsprogrammet.

 

Detta är generella rekommendationer, tala alltid med din läkare om vad som gäller för just dig kopplat till den behandling du tar.

 

Källa: Svenska MS-Sällskapet

 

Text: Louise Candert

Foto: Johnér

 


Biogen-32398 november 2023
Senast uppdaterad: 2023-11-16Du kanske också är intresserad av:

Från provrör till färdigt läkemedel

Resan från de allra första molekylerna i ett provrör till ett färdigt läkemedel hos patient är både lång och komplicerad. De allra flesta läkemedelskandidaterna kommer att falla bort under de cirka femton år som krävs innan ett nytt läkemedel godkänns för användning.

Läs mer
Immunsystemet – så funkar det

Varje dag och varje stund utsätts vi för hot i form av virus, bakterier, svampar, parasiter eller andra främmande ämnen i vår omgivning, många med potential att skada oss. Utan ett väl fungerande försvar har vi minimala möjligheter att överleva.

Läs mer
Rökning ökar risken för progressiv MS

Rökning accelererar sjukdomen MS, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Personer med MS-diagnos som röker utvecklar progressiv MS snabbare än de som slutar. ”De som fortsatte röka efter sin MS-diagnos utvecklade progressiv MS i snitt 7 år före de som slutade röka vid diagnosen” säger Jan Hillert, en av forskarna bakom studien.

Läs mer
Våra tankar påverkar kroppen

Placeboeffekten är lika gammal som läkekonsten, även om begreppet placebo började användas inom medicinen först på 1900-talet. 

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Magnetkameran har fått en allt viktigare roll vid multipel skleros, MS både för diagnostik och uppföljning men även för utveckling av nya läkemedel. Här berättar forskaren och röntgenläkaren Tobias Granberg om magnetkamerans utveckling.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS del 1

Här får du lära dig grunderna om vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller för dig med MS.

Läs mer