Rökning ökar risken för progressiv MS

  

Rökning accelererar sjukdomen MS, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Personer med MS-diagnos som röker utvecklar progressiv MS snabbare än de som slutar. ”De som fortsatte röka efter sin MS-diagnos utvecklade progressiv MS i snitt 7 år före de som slutade röka vid diagnosen” säger Jan Hillert, en av forskarna bakom studien.

Sedan tidigare visste man att rökning ökade risken för att insjukna i MS, nu är det bevisat att det gör att sjukdomen utvecklas mer aggressivt.

–Vi visste sen tidigare att rökning påverkar risken för att få MS. Men det var fortfarande inte alls självklart att rökning även påverkar hur det går när man väl fått sjukdomen. säger Jan Hillert, professor i neurologi, Karolinska Institutet.

Syftet med studien var att ta reda på mer om vad det är som gör att sjukdomen går från skovvis till att bli progressiv.

Syftet med studien var att ta reda på mer om vad det är som gör att sjukdomen går från skovvis till att bli progressiv.

–Vi vet mycket om biologin i början av MS, men vi vet inte lika mycket om försämringen på längre sikt. MS är olika hos olika personer. Om man exempelvis ska råda folk att sluta röka måste man ju veta att verkligen förbättrar prognosen, säger Jan Hillert.

Varför MS accelererar snabbare vid rökning är inte helt klarlagt och all tobak ger inte samma negativa effekt.

–Det finns en hypotes att handlar om att rökningen skapar irritation av lungorna vilket i sin tur förvärrar inflammationen, säger Jan Hillert.
–I den här studien har vi bara undersökt rökning men tidigare studier visar att exempelvis snusning kan ha en skyddande effekt för risken att få ms.


Rökning driver på inflammationen

Rökning gör att progressiv MS utvecklas snabbare genom att det driver på inflammationen i hjärnan, berättar Jan Hillert. Detta är motsatsen till vad dagens läkemedel gör, då dessa är framtagna för att bromsa inflammationen i hjärnan.

Man har ännu inte börjat att systematiskt erbjuda rökavvänjning inom ms-vården i Sverige, men Jan Hillert ser ingen anledning till att avvakta.

–Vi har spridit kunskapen, men inte systematiskt börjat informera om att erbjuda rökavvänjning. Jag tycker inte att vi behöver något nästa steg för att gå ut att och råda våra ms-patienter att sluta röka. Flera kollegor håller med mig om den saken.

Jan Hillert hoppas att resultatet ska leda till att vården tar det här på allvar, att folk slutar röka. I första hand att sjukvården ser till att verkligen använda sig av kunskapen, och implementera den ökade kunskapen så att den inte glöms bort.
”Sen hoppas jag också att datan signalerar till forskare att fortsätta söka vad det är för mekanismer som gör att rökningen ökar försämringen av MS.” säger han. 


Text: Fredrik Larsson


Biogen-32398 mars 2021 
Senast uppdaterad: 2021-03-16

Läs mer