Rökning ökar risken för progressiv MS

  

Rökning accelererar sjukdomen MS, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Personer med MS-diagnos som röker utvecklar progressiv MS snabbare än de som slutar. ”De som fortsatte röka efter sin MS-diagnos utvecklade progressiv MS i snitt 7 år före de som slutade röka vid diagnosen” säger Jan Hillert, en av forskarna bakom studien.

Sedan tidigare visste man att rökning ökade risken för att insjukna i MS, nu är det bevisat att det gör att sjukdomen utvecklas mer aggressivt.

–Vi visste sen tidigare att rökning påverkar risken för att få MS. Men det var fortfarande inte alls självklart att rökning även påverkar hur det går när man väl fått sjukdomen. säger Jan Hillert, professor i neurologi, Karolinska Institutet.

Syftet med studien var att ta reda på mer om vad det är som gör att sjukdomen går från skovvis till att bli progressiv.

Syftet med studien var att ta reda på mer om vad det är som gör att sjukdomen går från skovvis till att bli progressiv.

–Vi vet mycket om biologin i början av MS, men vi vet inte lika mycket om försämringen på längre sikt. MS är olika hos olika personer. Om man exempelvis ska råda folk att sluta röka måste man ju veta att verkligen förbättrar prognosen, säger Jan Hillert.

Varför MS accelererar snabbare vid rökning är inte helt klarlagt och all tobak ger inte samma negativa effekt.

–Det finns en hypotes att handlar om att rökningen skapar irritation av lungorna vilket i sin tur förvärrar inflammationen, säger Jan Hillert.
–I den här studien har vi bara undersökt rökning men tidigare studier visar att exempelvis snusning kan ha en skyddande effekt för risken att få ms.


Rökning driver på inflammationen

Rökning gör att progressiv MS utvecklas snabbare genom att det driver på inflammationen i hjärnan, berättar Jan Hillert. Detta är motsatsen till vad dagens läkemedel gör, då dessa är framtagna för att bromsa inflammationen i hjärnan.

Man har ännu inte börjat att systematiskt erbjuda rökavvänjning inom ms-vården i Sverige, men Jan Hillert ser ingen anledning till att avvakta.

–Vi har spridit kunskapen, men inte systematiskt börjat informera om att erbjuda rökavvänjning. Jag tycker inte att vi behöver något nästa steg för att gå ut att och råda våra ms-patienter att sluta röka. Flera kollegor håller med mig om den saken.

Jan Hillert hoppas att resultatet ska leda till att vården tar det här på allvar, att folk slutar röka. I första hand att sjukvården ser till att verkligen använda sig av kunskapen, och implementera den ökade kunskapen så att den inte glöms bort.
”Sen hoppas jag också att datan signalerar till forskare att fortsätta söka vad det är för mekanismer som gör att rökningen ökar försämringen av MS.” säger han. 


Text: Fredrik LarssonBiogen-32398 november 2021
Senast uppdaterad: 2022-02-23

Du kanske också är intresserad av:

Att tänka på vid vaccination om man har MS

Om du har MS och står på en immunmodulerande behandling finns risk att du blir sjuk av vissa vaccin. Neurologen och immunologen Charlotte Dahle förklarar hur det fungerar och vilka vaccin som man inte ska ta vid MS.

Läs mer
Nedsatt kognition ger sämre arbetsförmåga

I den här filmen berättar professor Tomas Olsson om ett enkelt test, SDMT (Symbol Digit Modalities Test) som testar kognitiv förmåga hos personer med MS (multipel skleros). Resultatet kopplas till arbetsförmåga.

Läs mer
Ökad risk för MS vid rökning

Genom åren har man identifierad en rad olika riskfaktorer som ökar risken att insjukna i MS. En av dem är rökning som ökar risken för att insjukna i MS med 50 %. 

Läs mer
Från provrör till färdigt läkemedel

Resan från de allra första molekylerna i ett provrör till ett färdigt läkemedel hos patient är både lång och komplicerad. De allra flesta läkemedelskandidaterna kommer att falla bort under de cirka femton år som krävs innan ett nytt läkemedel godkänns för användning.

Läs mer
Immunsystemet – så funkar det

Varje dag och varje stund utsätts vi för hot i form av virus, bakterier, svampar, parasiter eller andra främmande ämnen i vår omgivning, många med potential att skada oss. Utan ett väl fungerande försvar har vi minimala möjligheter att överleva.

Läs mer
Våra tankar påverkar kroppen

Placeboeffekten är lika gammal som läkekonsten, även om begreppet placebo började användas inom medicinen först på 1900-talet. 

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Magnetkameran har fått en allt viktigare roll vid multipel skleros, MS både för diagnostik och uppföljning men även för utveckling av nya läkemedel. Här berättar forskaren och röntgenläkaren Tobias Granberg om magnetkamerans utveckling.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS del 1

Här får du lära dig grunderna om vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller för dig med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS del 2

Här får du hjälp att sortera bland vaccinen – vilka vaccin du som har MS och en sjukdomsmodifierande behandling kan ta, vilka vaccin du inte kan ta och hur rekommendationerna ser ut.

Läs mer
Ny upptäckt om genetiska ledtrådar med risk för MS

Nya fynd gällande multipel skleros, MS, har gjorts av ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet. Man har upptäckt att oligodendrocyter kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare trott. Dessa fynd kan bana väg för nya terapeutiska metoder vid MS.

Läs mer