Våra tankar påverkar kroppen

    


Placeboeffekten är lika gammal som läkekonsten, även om begreppet placebo började användas inom medicinen först på 1900-talet. Historiskt finns många exempel på märkliga behandlingar som åderlåtning, handpåläggning och magnetiska seanser; om patienten och den läkekunnige trodde på metoden kunde den ha en viss positiv verkan.

Placeboeffekten bygger på hjärnans vilja att förutsäga vad som ska hända utifrån förväntningar och tidigare erfarenheter. Det kan alltså vara både positiva förväntningar om en god behandlingseffekt och negativa förväntningar om biverkningar. Placeboeffekten är generell och förekommer vid alla sjukdomstillstånd.

– I mina studier undersöker jag hur man kan lindra sidoeffekter som illamående vid cancerbehandling, berättar Anna Enblom, fysioterapeut och medicine doktor vid institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet och Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet. Vi har bland annat visat att ”simulerad” akupunktur var lika effektiv som traditionell akupunktur och att både simulerad och traditionell akupunktur halverade illamåendet jämfört med enbart läkemedelsbehandling mot illamående.

Vid simulerad akupunktur använde man speciella trubbiga nålar som bara nuddade huden. Nålarna var dessutom teleskopiska och försvann in i skaftet som en leksaksdolk vilket gav en illusion av att hudpenetrering hade gjorts.

– Detta är intressant inte minst eftersom man tidigare visat att traditionell akupunktur är lika effektiv som sedvanlig läkemedelsbehandling mot flera tillstånd såsom olika typer av illamående, smärta och vallningar under klimakteriet, fortsätter Anna Enblom. Vi har därför valt att se närmare på vad som kan ha gett dessa effekter. Kan det ha varit att behandlingen gav patienten vila, beröring och hopp om lindring?

Alla är ense om att ett gott omhändertagande av patienten är viktigt. Att patienten känner sig nöjd är inte bara bra för individen – med ett bättre omhändertagande kan man maximera placeboeffekten och i kombination med effekten av given behandling skulle detta kunna ge konkreta samhällsekonomiska vinster.

 

Biogen-32398 mars 2021 
Senast uppdaterad: 2021-03-16

 

Läs mer