MS och Fatigue

Biogen-80880 november 2020

Programledare Louise Åberg som arbetar på läkemedelsföretaget Biogen diskuterar idag med arbetsterapeut Berit Fritzin om MS och fatigue. Berit Fritzin är specialiserad arbetsterapeut inom neurosjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har över 20 års erfarenhet inom neurologi. 

Multipel skleros – MS – är en neurologisk sjukdom som genom inflammationer i hjärnan orsakar funktionsbortfall på både kort och lång sikt. Många patienter upplever MS-fatigue som påverkar det dagliga livet på många sätt. I detta avsnitt av Synapsen berättar Berit utifrån sin erfarenhet om vad MS-fatigue kan beror på och ger tips hur man kan skapa möjligheter att kunna arbeta trots MS-fatigue och hantera vardagen på bästa sätt trots MS-fatigue.

Biogen Sweden AB
www.biogen.se

Biogen-80879 november 2020
Senast uppdaterad: 2022-01-28

Se mer