”När Livet Vänder” – Ett initiativ för att öka kunskapen om MS

”När livet vänder” är ett initiativ av Biogen för att bidra till ökad kunskap om MS. Den startade i samband med World MS Day den 30 maj 2022. I ”När Livet Vänder” får man träffa Jenny och Malin som båda lever med MS. De delar med sig av sina erfarenheter av att leva med MS, utmaningar i deras vardag men också vad som har gett dem styrka när livet tog en ny vändning.

 

World MS Day

År 2009 tog MS International Federation (MSIF) initiativet till World MS Day. Temat för World MS Day 2020-2023 är "Connections" och handlar om att bygga kontakter och nätverk, samt att utmana de sociala hinder som gör att människor som drabbats av MS känner sig ensamma och socialt isolerade. Läs mer om #MSConnections och World MS Day HÄR.

 

”World MS Day är en viktig dag för att uppmärksamma multipel skleros. Genom initiativet ”När Livet Vänder” hoppas vi att fler får kunskap om multipel skleros och vad det kan innebära att leva med MS. Det kan också vara en inspirationskälla till den som upplever att livet tagit en omväg, en ny vändning eller när man känner oro för framtiden”, säger Krister Sandström, Sverigechef, Biogen.

 

 

Öka kunskap om MS

Syftet med ”När livet vänder” är att sprida information om sjukdomen MS, hur det är att leva med MS och de utmaningar som man kan ställas inför. Men också kunde ge inspiration till personer som tampas med en vardag i ovisshet på grund av MS, andra sjukdomar eller oro inför framtiden. Det finns också en koppling till vaccinationer och immunologi som är högaktuellt på grund av Coronapandemin.

 

Initiativet finns tillgängligt i sociala medier och leder till en redaktionell sajt innehållande utbildande artiklar och filmer om MS. Använd gärna #NärLivetVänder

 

Text: Biogen
Bild: Biogen

Biogen-171347 juni 2022
Senast uppdaterad: 2022-06-28

 

Läs mer

”Kunskapslyft MS” – En ny patientutbildning om MS

En ny patientutbildning för personer som lever med MS. Genom utbildningen får man lära sig mer om MS-sjukdomen, behandlingsmöjligheter, vad som gäller vid vaccinationer och olika bromsmediciner samt vilka rättigheter och möjligheter som personer med MS har.

Läs mer