Beställ bok om att bilda familj med MS

 

Böcker om att bilda familj med MS samt pedagogisk pysselbok för barn kan beställas.

Nästan var tredje kvinna som har MS blir gravid och får barn efter sjukdomens debut. Det innebär att det är många kvinnor med MS under årens lopp som varit gravida och fött barn.

Att bilda familj är ett äventyr oavsett om man har MS eller inte. Men vid MS finns ytterligare ett antal faktorer som påverkar äventyret.

 

Med målsättningen att öka kunskapen om MS och fertilitet, MS under graviditet och förlossning samt MS i vardagen med barn – har Biogen tagit fram en interaktiv utbildning för vårdpersonal. I samband med detta skrevs även två böcker tänkta för vårdpersonal att lämna till sina patienter med MS.

Nu har du möjlighet att beställa böckerna.

Att bli förälder med MS

Den här boken tar upp alltifrån synen på sex, till fertilitet, graviditet och förlossning till tiden efteråt och barnens reaktioner i en familj med en förälder med MS. Information varvas med tips och råd på ett lättillgängligt och tydligt sätt.

 

Att ha en förälder med MS

Den här pysselboken vänder sig till barn och förklarar på ett enkelt och pedagogiskt sätt vad MS är och hur det påverkar en förälder som har sjukdomen.

Böckerna kan beställas direkt från Biogen.
Skicka e-post till infosweden@biogen.com eller fråga din MS-sjuksköterska.


Biogen-26860 september 2021 
Senast uppdaterad: 2021-09-15

Läs mer

Om graviditet på ECTRIMS 2016

Innan 1960-talet rekommenderade man att personer med MS skulle ”avstå graviditet”. 

Läs mer
God planering gav Malin en tryggare aktivitet

Malin fick sin MS-diagnos 2002, och livet förändrades på flera sätt.

Läs mer
Amning när man har MS

Elisabeth Hjärtmyr är amningsspecialist och när hon ger råd till mammor med MS, handlar det ofta om stöd till att inte amma eller att trappa ner för att starta eller återuppta en behandling.

Läs mer