Vaccination och MS – tänk på det här

Många människor med MS behandlas med läkemedel som påverkar immunförsvaret för att bromsa MS-inflammation, men dessa läkemedel kan även medföra att svar på vaccinationer bli för svagt för att vara skyddande.

– Dessutom är det mycket viktigt att levande vacciner inte ska ges till människor som behandlas med immunmodulerande läkemedel, säger Charlotte Dahle, neurolog och immunolog vid Universitetssjukhuset i Linköping.
 

Vaccination och MS är ett högaktuellt ämne bland neurologer, till stor del på grund av coronapandemin. Enligt Svenska MS-sällskapet rekommenderas covid-19-vaccin till alla som har MS. Vikten av vaccinationer överlag är dock ständigt viktigt att betona. Det finns inga belägg för att vaccination utlöser MS-sjukdomen eller skov.

– I grunden gäller samma vaccinationsrekommendationer för MS-patienter som för alla andra. Men om man behandlas med läkemedel som påverkar immunsystemet* finns vissa vaccin som man inte ska ta, säger Charlotte Dahle, neurolog och immunolog vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Inga levande vaccin när immunsystemet är hämmat

Levande vaccin består av försvagade bakterier eller virus som kan infektera och orsaka sjukdom när immunsystemet är hämmat. När man får ett vaccin stimuleras immunförsvaret att ge ett immunsvar som hjälper kroppen att försvara sig mot den specifika sjukdomen som man har vaccinerats mot.

Immunmodulerande behandlingar, som ofta sätts in vid MS, stör immunsystemet och kan leda till att ett mindre effektivt immunsvar utvecklas vid såväl infektion som vaccination. Konsekvensen kan då bli att kroppens förmåga att försvara sig mot infektioner är nedsatt, men också att svar på vaccinationer inte blir tillräckligt bra för att vara skyddande.

– Det är extra viktigt att vara uppmärksam på de levande vaccinerna, eftersom de kan orsaka sjukdom när immunsystemet är hämmat. Till de levande vaccinerna hör mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor och gula febern, men det finns även ett levande försvagat influensavaccin, säger Charlotte Dahle.

Influensavaccin rekommenderas
Ett av de vanligaste använda vaccinerna i Sverige är vaccin mot säsongsinfluensa. Eftersom viruset muterar, det vill säga ändrar sig (vanligtvis lite) från säsong till säsong, måste man göra en ny version av vaccinet varje år. Alla MS-sjuka rekommenderas att årligen vaccinera sig med det avdödade vaccinet mot säsongsinfluensa, eftersom risken är större för att sjukdomen influensa leder till förvärrade MS-symtom och pseudoskov jämfört med vaccination.

– Det vanliga influensavaccinet är avdödat, alltså inte levande. Om man står på läkemedel som hämmar immunsystemet kan svaret dock bli sämre, så det är inte säkert att man får fullgott skydd av vaccinet, säger Charlotte Dahle.

Människor som behandlas med immunmodulerande läkemedel för att bromsa MS kan behöva kontrollera ett vaccins effekt. Extra vaccindoser kan bli aktuella i vissa fall. 

– Jag tycker att man som neurolog ska kolla upp varje patients tidigare vaccinationshistorik och ta ställning till om patienten behöver ytterligare doser av vissa vacciner. Det bör helst göras innan immunmodulerande behandling påbörjas eller att MS-läkemedel som medger ett bra vaccinationssvar används.

Allmänna rekommendationer om vaccination finns att läsa på MS-sällskapets hemsida.

*Gäller nästan alla immunmodulerande behandlingar, men ett flertal av dem medger adekvata vaccinationssvar. Prata med din läkare om du är osäker.'
 

Generellt gäller följande för MS-patienter och vaccin:

  • En MS-patient som står på en immunmodulerande behandling ska aldrig ta levande vaccin, eftersom han/hon kan bli sjuk av vaccinet när immunförsvaret är hämmat.

  • Icke-levande vaccin kan patienten ta, men skyddet kan i vissa fall bli otillräckligt och inte ge önskat skydd.

  • Om patienten inte kan vaccinera sig kan familjemedlemmar och andra närstående personer vaccinera sig och på så sätt indirekt öka patientens skydd genom att smittorisken i patientens närmaste omgivning minskar.

  • Vaccination bör ske när sjukdomen är stabil och välkontrollerad. Har patienten haft skov eller inflammatorisk aktivitet på magnetröntgen, bör man vänta minst 6 veckor innan vaccination ges.

 

Text: N365
Bild: Inköpt av N365

Biogen-168749 maj 2022
Senast uppdaterad: 2022-09-27

Läs mer

Så har Jennys liv förändrats efter MS-diagnosen:

Det tog lång tid för Jenny Ström Öberg, att acceptera sin MS-diagnos. Hon körde järnet, fick många bakslag och lyssnade inte på sin kropp.

Läs mer
Fysisk aktivitet och MS: Så kan man komma i gång med träningen

Precis som för alla människor finns det stora hälsovinster för MS-patienter som är fysiskt aktiva.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS del 1

Här får du lära dig grunderna om vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller för dig med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS del 2

Här får du hjälp att sortera bland vaccinen – vilka vaccin du som har MS och en sjukdomsmodifierande behandling kan ta, vilka vaccin du inte kan ta och hur rekommendationerna ser ut.

Läs mer