Berätta om dina problem

Diskutera med din läkare, MS-sjuksköterska eller sjukgymnast om du upplever problem som begränsar dig i vardagen. De kan föreslå åtgärder som kan hjälpa dig att förbättra eller bibehålla dina möjligheter att leva ett aktivt liv. Ju tidigare du diskuterar dina problem, desto större möjlighet att förhindra att de påverkar din livskvalitet.

MS påverkar olika människor på olika sätt. När du berättar hur dina symtom påverkar dig och din vardag, blir det lättare för din läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast att ge rekommendationer som passar just dig.

 

Utnyttja besökstiden – var ordentligt förberedd

Förbered dig inför besöket så att du kommer ihåg allt du vill tala med din läkare om, speciellt om det är lång tid mellan återbesöken. Se besöket som en viktig möjlighet för dig att få professionell hjälp och råd som kan hjälpa dig att bibehålla din livskvalitet.

Skriv en lista med dina problem och frågor – se till att du tar upp det viktigaste först. Våga berätta och ställa krav – det som är viktigt för dig inklusive eventuella svårigheter med nedstämdhet, sexuell funktion, kognition eller blås- och tarmfunktion är naturligtvis viktiga för ditt MS-team att känna till.

 

Berätta vad du upplever – och upprepa om det behövs

Även om du har berättat om dina  symtom eller biverkningar vid tidigare besök, är det viktigt att din läkare får veta om dessa fortfarande förekommer och hur svåra de är, för att kunna veta hur din MS påverkar dig.

Det är god idé att ge konkreta exempel på hur MS påverkar dig i ditt dagliga liv, till exempel:
• ”De senaste två månaderna har jag märkt att jag inte kan gå så långt utan att känna mig trött och behöva stanna.”
• ”De senaste två månaderna har jag känt mig nedstämd och har tappat lusten att göra sånt som jag normalt tycker är roligt.”
• ”De senaste två månaderna har det tagit mig längre tid att komma upp ur sängen eller resa mig upp från soffan.”

Om dina symtom är akuta eller skapar stora problem för dig i din vardag, vänta inte till nästa planerade återbesök, utan ring och tala med din läkare.

 

Ha koll på eventuella förändringar

Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar din rörlighet och andra aspekter av MS-sjukdomen. Bland annat för att det ger dig och ditt MS-team information som kan följas över tid. Förändringar kan ibland ske så långsamt så att varken du eller ditt MS-team uppmärksammar dem. Använd gärna en dagbok och för in regelbundna anteckningar om hur du mår och vad du klarar av. Med en stegräknare kan du exempelvis mäta hur lång tid det tar att gå ett visst antal steg – notera resultaten i din dagbok. Det finns olika ”appar” för din smartphone som kan mäta hur många steg du tar varje dag. Använd dagboken till att notera dina övriga symtom och känslor. Du kan också fråga någon närstående som du träffar ofta, om de har märkt några förändringar – ibland kan andra lägga märke till saker som du själv inte gör.

Upplever du symtom och inte har dagboken till hands, kan du skicka ett sms, e-post eller röstmeddelande till dig själv, så att du inte glömmer.

 

Tips för att komma ihåg saker du vill diskutera med din läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast:

• Skriv ner alla saker du vill fråga om eller diskutera vid nästa återbesök.
• Försök att identifiera uppgifter som du behöver allt längre tid på att utföra.
• Ta med dig en vän eller familjemedlem som kan hjälpa dig att beskriva dina symtom.
• Fråga din läkare om det finns tester som du kan genomföra hemma.
• Fråga din läkare eller sjuksköterska om du bör få hjälp av en sjukgymnast.

 

Biogen-26868 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-09-22

 

Läs mer

Hur mäter man rörlighet?

Inom sjukvården använder man ofta ett test som kallas MSWS-12 (Multiple Sclerosis Walking Scale). 

Läs mer
MS i arbetslivet

En del personer med MS kommer att kunna fortsätta att arbeta precis som vanligt, medan andra kan behöva förändra eller anpassa sin arbetssituation för att kunna fortsätta att jobba.

Läs mer
På resande fot

Använd gånghjälpmedel vid behov för att spara din energi till sådant som betyder mycket för dig, till exempel restaurangbesök eller shopping.

Läs mer
Träning och kost

Träning och motion betyder mycket för alla människors hälsa och välbefinnande, oavsett om man har MS eller ej. 

Läs mer