Sex med MS

Biogen-06550 februari 2021

Sexualrådgivaren Dorthe Forsell vidgar vyerna när det gäller sexualitet vid MS, slår hål på normer och ger exempel på sexuella gaspedaler. 

Utgångspunkten är lösningar på sexuella problem - för sexuell dysfunktion är vanligt vid MS.Biogen-46391 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-11-18