De första symtomen vid MS

Hur vet man om de där diffusa symtomen beror på sjukdomen MS eller på något annat? Och vilka är de vanligaste första symtomen vid MS – det verkar vara så många olika? Vi har ställt de här frågorna till en neurolog som träffar många patienter med MS.

MS är en sjukdom som brukar debutera i unga år, de flesta är mellan 20 och 40 år när de insjuknar och fler än två tredjedelar är kvinnor. Man är med andra ord ofta mitt i livet när man drabbas och vissa symtom är lätta att förväxla med andra sjukdomar eller stressproblematik.

MS kan ge väldigt många olika typer av symtom och kallas ofta en sjukdom med tusen olika ansikten. Beroende av var i hjärnan eller ryggmärgen som de inflammatoriska härdarna sitter, även kallade plack, får man olika symtom. (Läs mer om vad som händer i kroppen vid MS här >> ) Om man exempelvis har yrsel eller balansrubbningar är påverkan störst i hjärnstammen eller i lillhjärnan, har man en synnedsättning beror det ofta på skador i synnerven och har båda benen drabbats rör det sig sannolikt om en inflammation i ryggmärgen.

De första symtomen

 

Det finns dock vissa symtom som är vanliga första symtom vid MS och andra som är väldigt typiska för MS.
Vi har pratat med neurologen Björn Hedström som jobbar på Ängelholms sjukhus. Han har cirka hundra patienter med MS som han träffar regelbundet.

Björn Hedström berättar att sjukdomen ofta inleds med ett symtom som beror på ett plack i hjärnan. Har man flera olika besvär har man hunnit få flera plack.

Det här är de vanligaste första symtomen vid MS:

* Synpåverkan som beror på synnervsinflammation (vid MS drabbas oftast bara ena ögat)
* Trötthet och känsla av trögtänkthet
* Pirrningar, domningar, känselpåverkan
* Balanssvårigheter
* Motoriska störningar, svaghet i en arm eller ett ben.

På frågan om det finns något symtom där Björn Hedström direkt tänker på MS, svarar han en viss typ av smärta och strålar ut i armar och ben och värmepåverkan samt påverkan vid ansträngning. Det är till exempel inte ovanligt att en MS-patient säger: ”Det kommer när jag bastar eller har tränat”. Han nämner även spasticitet. Typiskt också är att känna det som en smygande stroke.

Vägen till diagnos

 

Lite beroende av vilka de allra första symtomen är hos en person som precis fått MS, hamnar patienten på olika ställen. Har personen en synnervsinflammation som ett första symtom, hamnar hen kanske hos en ögonläkare, medan symtom med akut förlopp kanske leder till ett besök på akuten. En rad patienter söker hos husläkaren. Det vanliga är att patienten oavsett var hen först hamnar, remitteras vidare till neurolog

- Jag är imponerad över husläkarna och vad de trots allt hittar, säger Hedström. Och tillägger, hur många söker inte för trötthet och ben som domnar?

Björn Hedström menar att det inte går att jämföra hur det är nu med hur det var för 15 år sedan för personer som drabbas av MS. Skillnaderna mellan vilka möjligheter till diagnostik och vilka behandlingar som finns, skiljer sig väsentligt. Det tar idag ungefär en månad från första symtom till behandling hos honom i Ängelholm. I de fall där det inte är tydligt att det är MS det handlar om kan det dock ta längre tid. Men det ser olika ut om man jämför mellan olika regioner i landet och mellan stad och landsbygd.

Behandling

 

”En månad till behandling” säger Hedström men vad finns det då för behandlingsalternativ?  Återigen ser möjligheterna helt annorlunda ut nu om man jämför med för 15 år sedan. Idag finns en hel rad olika behandlingar att tillgå.

- Vi har fantastiska läkemedel* som motverkar inflammation som kan ta bort skov nästan helt, säger Hedström.

Han berättar vidare att det även finns bra behandlingar mot besvärande symtom som exempelvis smärta och att det även finns bra tekniska hjälpmedel som dessutom blir allt bättre. 

Det finns med andra ord stora möjligheter för den som får MS idag att få hjälp i form av läkemedel och/eller hjälpmedel och att därmed kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

* Läkemedel för skovvis förlöpande MS och progressiv skovvis MS


Text: Louise Candert
Bild: iStock
Foto: Privat


Biogen-46391 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-12-14

Läs mer

Synnervsinflammation

Ett av de vanligaste första symtomen vid MS är synnedsättning som orsakas av en inflammation i synnerven. Typiskt för multipel skleros är att endast det ena ögat drabbas. 

Läs mer
Smärta och värk vid MS

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.”

Läs mer
Fatigue - ett tröttsamt symtom vid MS

I likhet med flera andra sjukdomar är det vanligt att känna sig trött när man har MS. Om tröttheten är så påtaglig att den hindrar möjligheten att leva ett normalt aktivt liv kallas tillståndet fatigue 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Man får inte skylla allt på sin MS, det är jätteviktigt. Många gör det, både doktorer och patienter. ”Det är min MS som gör att jag är så trött.”

Läs mer
Balans och koordinationsproblem

Balans- och koordinationsproblem är vanliga symtom vid MS. Du kanske till exempel lägger märke till att fingrarna inte längre fungerar på samma sätt som tidigare

Läs mer
Trötthet, kognition och depression

Tröttheten vid MS är nära sammankopplad med de kognitiva problemen som kan orsakas av sjukdomen. Med kognitiva funktioner menas vår förmåga att till exempel tänka, minnas och planera. 

Läs mer
Spasticitet

Vissa skador på CNS kan leda till att musklerna inte går att kontrollera som vanligt, fast muskulaturen är stark. Symtomet kallas spasticitet och kan förekomma vid MS. Spasticitet beror på en ökad aktivitet i muskler och senor på grund av att hämmande signaler från hjärnan saknas. 

Läs mer
Blåsbesvär - ett vanligt problem vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­– ett vanligt besvär vid multipel skleros – på ett patientmöte under hösten. 

Läs mer
Tarmproblem vanligt vid MS

Att ha problem med tarmen vid MS är väldigt vanligt, menar uroterapeuten Anna Martinsson. Hon säger också att många av dem som har problem med tarmen inte får hjälp. 

Läs mer
Neuropatisk smärta vanligt vid MS

Smärta och värk är vanliga symtom vid MS. Särskilt vanlig är neuropatisk smärta, det vill säga nervsmärta. Läkaren och smärtspecialisten Christian Simonsberg beskriver...

Läs mer
En film om fatigue

Den här filmen vänder sig till personer med MS. Filmen skapar igenkänning och ger en bild av hur fatigue kan upplevas. Budskapet är att det finns hjälp att få genom att ta upp frågan med vården.

Läs mer
Sex med MS

Sexualrådgivaren Dorthe Forsell vidgar vyerna när det gäller sexualitet vid MS, slår hål på normer och ger exempel på sexuella gaspedaler. 

Se filmen