Balans- och koordinationsproblem

    

Balans- och koordinationsproblem är vanliga symtom vid MS. Du kanske till exempel lägger märke till att fingrarna inte längre fungerar på samma sätt som tidigare, att handstilen blir mer oregelbunden och att det blir svårare att knäppa knappar. När du försöker ta tag i ett föremål kan du missa det och att gå kan bli svårare eftersom benmusklerna inte längre är koordinerade.

Fakta
Balans och koordination kontrolleras av lillhjärnan, vilket är en stor myeliniserad del av hjärnan. Inflammation av myelinskidorna i denna del av hjärnan kan leda till problem med balans och koordinationsstörningar så kallad "ataxi".


Om musklerna som används för att tala inte längre är välkoordinerade kan det bli svårare att tala. Käk- eller tungmusklerna kanske inte längre fungerar på rätt sätt. Då kan man få problem med att tugga eller svälja.

Något annat som kan hända är att ögonen rör sig ofrivilligt (nystagmus).

Det här kan du göra själv

Att träna kan hjälpa dig att gå bättre, att få bättre balans och att bli smidigare och starkare.
Om du har lindriga problem med din balans, försök stå med fötterna isär och ta små steg. I svåra fall kan det vara till hjälp att använda ett hjälpmedel som en promenadkäpp, en rullator eller en rullstol. Bär skor som ger ett gott stöd och inte glider när du går.
Om du har problem med balanssinnet är det bra att ha ett handtag att hålla i på platser där det finns risk för att ramla, som till exempel i duschen och på toaletten.
Du kan ta bort lösa mattor och trösklar hemma för att minska risken att snubbla.

Om din hand är skakig, ta tag i den med den andra handen eller stöd den på bordet när du äter. 
 

Så kan ditt MS-team hjälpa dig

Det finns ingen medicin som hjälper mot balansproblem men din läkare kan remittera dig till en arbetsterapeut eller en sjukgymnast.
Om du har problem att prata eller att svälja bör du kontakta en logoped i ditt MS-team. Svårigheter med att tugga och svälja kan avhjälpas genom att hantera maten annorlunda. Hur du kan göra kan en logoped hjälpa till med. En dietist kan också hjälpa till och ge råd.


Biogen-46391 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-11-18

Läs mer

De första symtomen vid MS

Hur vet man om de där diffusa symtomen beror på sjukdomen MS eller på något annat? Och vilka är de vanligaste första symtomen vid MS – det verkar vara så många olika? 

Läs mer
Synnervsinflammation

Ett av de vanligaste första symtomen vid MS är synnedsättning som orsakas av en inflammation i synnerven. Typiskt för multipel skleros är att endast det ena ögat drabbas. 

Läs mer
Smärta och värk vid MS

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.”

Läs mer
Fatigue - ett tröttsamt symtom vid MS

I likhet med flera andra sjukdomar är det vanligt att känna sig trött när man har MS. Om tröttheten är så påtaglig att den hindrar möjligheten att leva ett normalt aktivt liv kallas tillståndet fatigue 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Man får inte skylla allt på sin MS, det är jätteviktigt. Många gör det, både doktorer och patienter. ”Det är min MS som gör att jag är så trött.”

Läs mer
Trötthet, kognition och depression

Tröttheten vid MS är nära sammankopplad med de kognitiva problemen som kan orsakas av sjukdomen. Med kognitiva funktioner menas vår förmåga att till exempel tänka, minnas och planera. 

Läs mer
Spasticitet

Vissa skador på CNS kan leda till att musklerna inte går att kontrollera som vanligt, fast muskulaturen är stark. Symtomet kallas spasticitet och kan förekomma vid MS. Spasticitet beror på en ökad aktivitet i muskler och senor på grund av att hämmande signaler från hjärnan saknas. 

Läs mer
Blåsbesvär - ett vanligt problem vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­– ett vanligt besvär vid multipel skleros – på ett patientmöte under hösten. 

Läs mer
Tarmproblem vanligt vid MS

Att ha problem med tarmen vid MS är väldigt vanligt, menar uroterapeuten Anna Martinsson. Hon säger också att många av dem som har problem med tarmen inte får hjälp. 

Läs mer
Neuropatisk smärta vanligt vid MS

Smärta och värk är vanliga symtom vid MS. Särskilt vanlig är neuropatisk smärta, det vill säga nervsmärta. Läkaren och smärtspecialisten Christian Simonsberg beskriver...

Läs mer
En film om fatigue

Den här filmen vänder sig till personer med MS. Filmen skapar igenkänning och ger en bild av hur fatigue kan upplevas. Budskapet är att det finns hjälp att få genom att ta upp frågan med vården.

Läs mer
Sex med MS

Sexualrådgivaren Dorthe Forsell vidgar vyerna när det gäller sexualitet vid MS, slår hål på normer och ger exempel på sexuella gaspedaler. 

Se filmen