Trötthet, kognition och depression

 

MS-trötthet/fatigue

Tröttheten vid MS skiljer sig från trötthet man kan få om man har sovit för lite eller känner sig utarbetad. För att skilja tröttheten som kan uppstå vid MS från andra former av trötthet brukar den kallas ”fatigue”. En del patienter drabbas av en ihållande fatigue, medan den hos andra kan förvärras eller komma i samband med ansträngning och/eller värme. Fatigue beskrivs ofta som en förlamande trötthet och utmattningskänsla och upplevs av många MS-patienter som det svåraste och mest handikappande symtomet. Det begränsar arbetsförmågan och inverkar negativt på livskvaliteten. Det faktum att symtomet är ”osynligt” gör även att många känner sig missförstådda av sin omgivning som kan uppfatta dem som ointresserade, initiativlösa och slöa.

En del personer blir hjälpta av de symtomlindrande behandlingar som finns. Riktad fysisk träning är ofta en bättre hjälp än vila vid fatigue.

 

Kognition

Tröttheten vid MS är nära sammankopplad med de kognitiva problemen som kan orsakas av sjukdomen. Med kognitiva funktioner menas vår förmåga att till exempel tänka, minnas och planera. Tröttheten och de kognitiva funktionerna har ibland samma konsekvenser – det är svårt att orka med arbetet, man glömmer saker och får svårt att koncentrera sig.

 

Depression

Personer med MS får i högre grad depressiva symtom än normalbefolkningen. Studier visar att depression dessutom är underdiagnostiserat hos personer med MS.
Är man deprimerad påverkas oftast minne, uthållighet och initiativförmåga. Det finns ett nära samband mellan trötthet, kognitiva problem och depression. Såväl trötthet som depression kan leda till kognitiva problem, samtidigt som kognitiva problem tar energi och kan leda till trötthet. Även en depression tar energi och leder till trötthet.

Prata med din läkare eller MS-sjuksköterska om du har depressiva symtom. Det finns hjälp att få. Bland annat rekommenderas KBT (kognitiv beteende terapi).Biogen-46391 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-11-18

Läs mer

De första symtomen vid MS

Hur vet man om de där diffusa symtomen beror på sjukdomen MS eller på något annat? Och vilka är de vanligaste första symtomen vid MS – det verkar vara så många olika? 

Läs mer
Synnervsinflammation

Ett av de vanligaste första symtomen vid MS är synnedsättning som orsakas av en inflammation i synnerven. Typiskt för multipel skleros är att endast det ena ögat drabbas. 

Läs mer
Smärta och värk vid MS

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.”

Läs mer
Fatigue - ett tröttsamt symtom vid MS

I likhet med flera andra sjukdomar är det vanligt att känna sig trött när man har MS. Om tröttheten är så påtaglig att den hindrar möjligheten att leva ett normalt aktivt liv kallas tillståndet fatigue 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Man får inte skylla allt på sin MS, det är jätteviktigt. Många gör det, både doktorer och patienter. ”Det är min MS som gör att jag är så trött.”

Läs mer
Balans och koordinationsproblem

Balans- och koordinationsproblem är vanliga symtom vid MS. Du kanske till exempel lägger märke till att fingrarna inte längre fungerar på samma sätt som tidigare

Läs mer
Spasticitet

Vissa skador på CNS kan leda till att musklerna inte går att kontrollera som vanligt, fast muskulaturen är stark. Symtomet kallas spasticitet och kan förekomma vid MS. Spasticitet beror på en ökad aktivitet i muskler och senor på grund av att hämmande signaler från hjärnan saknas. 

Läs mer
Blåsbesvär - ett vanligt problem vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­– ett vanligt besvär vid multipel skleros – på ett patientmöte under hösten. 

Läs mer
Tarmproblem vanligt vid MS

Att ha problem med tarmen vid MS är väldigt vanligt, menar uroterapeuten Anna Martinsson. Hon säger också att många av dem som har problem med tarmen inte får hjälp. 

Läs mer
Neuropatisk smärta vanligt vid MS

Smärta och värk är vanliga symtom vid MS. Särskilt vanlig är neuropatisk smärta, det vill säga nervsmärta. Läkaren och smärtspecialisten Christian Simonsberg beskriver...

Läs mer
En film om fatigue

Den här filmen vänder sig till personer med MS. Filmen skapar igenkänning och ger en bild av hur fatigue kan upplevas. Budskapet är att det finns hjälp att få genom att ta upp frågan med vården.

Läs mer
Sex med MS

Sexualrådgivaren Dorthe Forsell vidgar vyerna när det gäller sexualitet vid MS, slår hål på normer och ger exempel på sexuella gaspedaler. 

Se filmen