Fatigue - ett tröttsamt symtom vid multipelskleros

      

I likhet med flera andra sjukdomar är det vanligt att känna sig trött när man har MS. Om tröttheten är så påtaglig att den hindrar möjligheten att leva ett normalt aktivt liv kallas tillståndet fatigue och är ett vanligt symtom hos personer med MS. Det finns dock en del saker du kan göra för att påverka fatigue.

Fakta: Den internationella definitionen av MS-relaterad fatigue utarbetades 1998: ” A subjective lack of physical and/or mental energy that is perceived by the individual or caregiver to interfere with usual and desired activities”. Alltså en subjektiv brist på fysisk och/eller mental energi som av patienten eller vårdgivaren upplevs hämma vanliga och önskade aktiviteter.

Fatigue är ett vanligt symtom vid multipel skleros och benämns ofta som MS-trötthet. Fatigue beskrivs ofta av personer med MS som en förlamande trötthet som inte går att sova bort. Den här MS-tröttheten kan yttra sig både fysiskt och psykiskt. Den kan till exempel temporärt påverka motoriken men kan också ge svårigheter att koncentrera sig eller kännas som allmän utmattning. Upplevelsen är individuell. För många påverkas vardagslivet av fatigue och det kan bli svårare att arbeta eller att studera.

 

Utlösande faktorer

Trots att det gjorts mycket forskning om fatigue vid MS, kan man ännu inte helt förklara varför fatigue uppstår. Det man kan säga är att fatigue hänger i grunden samman med sjukdomsaktiviteten och dess skadliga påverkan på nervsystemet. Personer med hög sjukdomsaktivitet upplever oftare fatigue.

Några vanliga utlösande faktorer:

 • Fysisk ansträngning
  Vid fysisk ansträngning blockeras nervsignalen i nervtrådar som är skadade. Det medför att nervimpulsöverföringen blir långsammare.

 • Psykisk ansträngning
  Särskilt negativ stress, där man känner alltför höga krav och förväntningar från omgivningen, är en utlösande faktor.

 • Kroppstemperatur
  Även mindre höjningar av kroppstemperaturen kan utlösa fatigue eftersom skadade nervtrådar har sämre isoleringsförmåga och nervsignalen påverkas negativt vid temperaturhöjningar.

 • Sömnproblem
  Vid MS har man sett ett tydligt samband mellan fatigue och att man vaknar ofta under sömnen och sover oregelbundet.

 • Rökning
  Att röka stör nervsystemet och kan därför utlösa fatigue.


Medicinska åtgärder mot fatigue

Det är viktigt att med hjälp av neurolog och MS-teamet på kliniken klarlägga fatigue som den enskilde personen upplever. Man tittar på när symtomen uppkommer, hur länge de varar och eventuellt vad som utlöser dem. En undersökning med magnetkamera kan ge svar på nuvarande inflammationsaktivitet, och det kan bli aktuellt med byte till ett bromsläkemedel med bättre effekt på sjukdomsaktiviteten.
MS-teamet kan även hjälpa dig med strategier och åtgärder för att få krafterna att räcka till i vardagen.

 

Det här kan du göra själv

För att minska risken för fatigue är det viktigt att få en bra balans mellan aktivitet och vila i vardagslivet. Denna balans är helt individuell.

Det här kan du göra själv:

• Lyssna på kroppen

Ett bra sätt att få krafterna att räcka till är att lära känna hur mycket fysisk och psykisk ansträngning kroppen tål. Att föra dagbok över symtom och utlösande faktorer vid fatigue kan vara ett bra sätt.

• Spara på energi
Försök planera så att flera fysiskt eller psykiskt ansträngande aktiviteter inte kommer direkt efter varandra. Ofta har man mer krafter på förmiddagen. 

• Ha goda sömnvanor
Sömnen är livsviktig. Under sömnen stänger hjärnan av alla vanliga tankeprocesser och låter hjärnan att återhämta sig, vilket sker främst under djupsömnen. Hjärnan arbetar då långsammare och tillverkningen av stresshormon går på sparlåga.

• Träna
Fysisk träning ger bättre kapacitet att stå emot symtom vid fatigue. Tränings-programmet ska aktivera många muskelgrupper och läggas upp i intervaller.

• Vila
Personer med MS behöver ofta vila av både fysiska och psykiska orsaker. Att ligga en stund i ett svalt rum och lyssna på avkopplande musik ger bra effekt för många.

• Kyla
Att ha det svalt hemma är bra för att minska risken för fatigue. Att duscha kallt i samband med träning ger också bättre återhämtning. Kyla i samband med vila ger snabbare och bättre effekt av vilan.

 Biogen-46391 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-11-18

Läs mer

De första symtomen vid MS

Hur vet man om de där diffusa symtomen beror på sjukdomen MS eller på något annat? Och vilka är de vanligaste första symtomen vid MS – det verkar vara så många olika? 

Läs mer
Synnervsinflammation

Ett av de vanligaste första symtomen vid MS är synnedsättning som orsakas av en inflammation i synnerven. Typiskt för multipel skleros är att endast det ena ögat drabbas. 

Läs mer
Smärta och värk vid MS

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.”

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Man får inte skylla allt på sin MS, det är jätteviktigt. Många gör det, både doktorer och patienter. ”Det är min MS som gör att jag är så trött.”

Läs mer
Balans och koordinationsproblem

Balans- och koordinationsproblem är vanliga symtom vid MS. Du kanske till exempel lägger märke till att fingrarna inte längre fungerar på samma sätt som tidigare

Läs mer
Trötthet, kognition och depression

Tröttheten vid MS är nära sammankopplad med de kognitiva problemen som kan orsakas av sjukdomen. Med kognitiva funktioner menas vår förmåga att till exempel tänka, minnas och planera. 

Läs mer
Spasticitet

Vissa skador på CNS kan leda till att musklerna inte går att kontrollera som vanligt, fast muskulaturen är stark. Symtomet kallas spasticitet och kan förekomma vid MS. Spasticitet beror på en ökad aktivitet i muskler och senor på grund av att hämmande signaler från hjärnan saknas. 

Läs mer
Blåsbesvär - ett vanligt problem vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­– ett vanligt besvär vid multipel skleros – på ett patientmöte under hösten. 

Läs mer
Tarmproblem vanligt vid MS

Att ha problem med tarmen vid MS är väldigt vanligt, menar uroterapeuten Anna Martinsson. Hon säger också att många av dem som har problem med tarmen inte får hjälp. 

Läs mer
Neuropatisk smärta vanligt vid MS

Smärta och värk är vanliga symtom vid MS. Särskilt vanlig är neuropatisk smärta, det vill säga nervsmärta. Läkaren och smärtspecialisten Christian Simonsberg beskriver...

Läs mer
En film om fatigue

Den här filmen vänder sig till personer med MS. Filmen skapar igenkänning och ger en bild av hur fatigue kan upplevas. Budskapet är att det finns hjälp att få genom att ta upp frågan med vården.

Läs mer
Sex med MS

Sexualrådgivaren Dorthe Forsell vidgar vyerna när det gäller sexualitet vid MS, slår hål på normer och ger exempel på sexuella gaspedaler. 

Se filmen